جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بابل


? چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بابل

باموضوع بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و پرداخت تسهیلات ویژه کسب و کار به شدت اسیب دیده از ویروس کرونا

و ارزیابی طرح کارورزی دانش اموختگان دانشگاهی

این جلسه به ریاست آقای زاهد پاشا معاون برنامه و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد.