جلسه کارگروه پسماند شهرستان بابل


جلسه کارگروه پسماند شهرستان بابل

این جلسه به ریاست دکتر قاسم عزیززاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل
و با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بابل و سرمایه گذار بخش خصوصی برگزار شد…

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱