جلسه کارگروه گردشگری شهرستان بابل


⚫️ جلسه کارگروه گردشگری شهرستان بابل

این جلسه به ریاست مهندس زاهد پاشا معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان و با حضور
دستگاههای اجرائی مرتبط و فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری شهرستان بابل برگزار گردید…