جلسه کاشت نهال در محورهای ورودی و خروجی شهرها


در راستای تأکیدات استاندار محترم مازندران , جلسه هماهنگی کاشت نهال در محور های ورودی و خروجی شهرها در دفتر کار آقای زاهد پاشا معاون محترن برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

با موضوع کاشت نهال در کمربندی وکنار گذر جنوبی شهرستان بابل برگزار گردید…

📸 سیدرضا مقیمی درزی

شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰