جلسه کتاب و کتابخانی


جلسه کتاب و کتابخوانی

به ریاست رسولی

معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار شد.

✳️ چهار شنبه ۲۱ ابان ۹۹