جلسه کمیته امنیتی بخش مرکزی


جلسه کمیته امنیتی بخش با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، معاونین محترم دادستان و سپاه شهرستان ، رییس محترم شورای بخش ، دبیر محترم دهیاران و کارشناس بخش در بخشداری در خصوص بررسی مسایل امنیتی و انتظامی و… انتخابات بخش برگزار گردید.

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰