جلسه کمیته بررسی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بابل


جلسه کمیته کارشناسی بررسی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای محترم کمیته در بخشداری برگزار شد.
در این جلسه مصوبات شوراهای اسلامی : سیاهکلامحله ، پایین گنج افروز ، قصاب امیر ، روشن اباد ، محموداباد ، بندرکلا ، قائمیه ، بوله کلا ، اهنگر کلای کوچک ، الله رودبار ، آغوزبن ، منصورکنده ، متی کلا ، مصوبه شورای بخش ، خراسان محله مورد بررسی قرار گرفت.