جلسه کمیته بررسی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بابل


جلسه کمیته کارشناسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی به ریاست مهندس حاجی‌اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و کارشناس بخشداری و اعضا در بخشداری برگزار گردید.

شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰