جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی


جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم و کارشناس محترم بخشداری ، دبیر دهیاران و مسئولین مالی و فنی دهیاریها در بخشداری
چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۴