جلسه کمیته فضاسازی مناسب برای معلولین


? جلسه کمیته فضا سازی مناسب برای معلولین .

این جلسه هم اکنون به ریاست
مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل
برگزار شد…

? سیدرضا مقیمی درزی

سه شنبه : ۲۲ تیر ۱۴۰۰