جلسه کمیته مدیریت پسماند و منع آتش زدن کاه و کلش


جلسه‌ کمیته مدیریت پسماند و منع آتش زدن کاه و کلش با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی شهرستان ، معاون فنی جهاد کشاورزی ، رییس اداره محیط زیست ، روسای مراکز تحت پوشش بخشداری مرکزی و دهیاران محورهای مختلف بخش در دفتر بخشدار محترم بخش مرکزی برگزار گردید.
در این خصوص با توجه به اهمیت حفظ بستر تولید و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ، به استناد به مواد قانونی مدیریت پسماند و هوای پاک،حاضرین به تبادل نظر پرداخته که در ادامه مقرر گردید همه دستگاه های متولی با توجه به حساسیت موضوع پای کار آمده تا از طریق آگاهی بخشی بتوانیم خسارات احتمالی را به حداقل برسانیم.