جلسه کمیته کارشناسی بررسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش با حضور بخشدار مرکزی


جلسه کمیته کارشناسی بررسی مصوبات شوراهای اسلامی بخش با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای جلسه در بخشداری …