جلسه گرامیداشت سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی


بمناسبت ۷ دی سالروز تأسیس نهضت سواد آموزی
مراسم گرامیداشتی در مدرسه مطلب فرزانه شهرستان بابل با حضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان ،

معاون محترم سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان

و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی انجام گرفت…

سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰