جلسه گرامیداشت هفته بسیج…


جلسه گرامیداشت هفته بسیج و تدوین برنامه ها بر مبنای مصوبات شهرستانی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم شورای هماهنگی تبلیغات ، دبیران محترم دهیاران ، نماینده محترم شهرداری امیرکلا و نماینده محترم بنیاد شهید شهرستان برگزار گردید.