جلسه یک روستا یک شغل بخش مرکزی بابل


جلسه یک روستا یک شغل و پیگیری ارائه تسهیلات به افراد برخوردار پنج روستای بخش مرکزی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور رییس محترم صندوق کارآفرینی امید شهرستان ، نمایندگان محترم دفتر مجلس ، کارشناسان محترم اداره صمت و میراث فرهنگی و دهیاران روستاهای رمنت ، اسبوکلا ، پایین بیشه سر و بالا بیشه سر در بخشداری برگزار شد.

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰