جلسه یک روستا یک شغل بخش مرکزی


جلسه یک روستا یک شغل با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کارآفرینی امید ، نمایندگان دستگاه اجرایی و دهیاران در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.