جلسه یک روستا یک شغل


جلسه یک روستا یک شغل با حضور آقای زاهدپاشا معاون محترم برنامه ریزی فرماندار ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس اداره صمت ، نمایندگان جهاد کشاورزی و میراث و دهیاران موضوع طرح در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.