حضور بخشدار مرکزی در روستای پایین گنج افروز…


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه حاج آقا محمدی و شورای اسلامی و دهیار روستای پایین گنج افروز از منزل آقای محمد رضا تقی زاده که در روز گذشته در اثر نشت گاز دچار حریق گشته بازدید کردند.