حضور مسئولین شهرستانی در روستای اسبوکلا جهت بررسی مشکلات دهستان اسبو


حضور سردار سعادتی نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی بهمراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مدیرکل محترم امور روستایی استانداری ، مهندس حاجی اسماعیلی
بخشدار محترم مرکزی بابل ، رییس محترم محترم مخابرات شهرستان بابل ، رییس محترم برق جنوب بابل ، معاون محترم اداره کل راه روستایی استان ، معاون محترم مدیرکل تعاون استان ، رییس محترم تعاون شهرستان و ….
و همچنین حضور اعضای محترم شورای اسلامی روستاهای دهستان اسبو و دهیاران محترم در مسجد امیرالمؤمنین(ع) روستای اسبوکلا…