حضور مسئولین شهرستانی در روستای بندارکلا آغوزبن


حضور دکتر کریمی نماینده محترم مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس ولیزاده فرماندار محترم شهرستان و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس شورای بخش مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رئیس جهاد کشاورزی و رئیس اداره راه شهرستان بابل در روستای بندارکلا آغوزبن