حضور مسئولین شهرستانی در روستای بیشه سر بالا


سردار سعادتی نماینده محترم مردم در مجلس بهمراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و روسای ادارات در روستای بالا بیشه سر حضور پیدا کردند و مشکلات روستا را بررسی کردند.