حضور مسئولین شهرستان در روستای بالادرویش خاک


بازدید سردار سعادتی نماینده محترم مردم و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی باتفاق مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان ، مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، روسای ادارات شهرستان ، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی بخش مرکزی جهت بررسی مشکلات روستای بالا درویش خاک

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰