حضور مسئولین شهرستان در روستای بالاکلهودشت


حضور نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی دکتر کریمی ، مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم بنیاد شهرستان ، رییس محترم شورای بخش ، رییس شورای بالا کهلودشت و روستاوندان این روستا و بررسی مشکلات در خصوص اجرای طرح هادی ، برق کشاورزی و…