حضور مسئولین شهرستان در روستای ترک محله…


حضور سردار سعادتی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس به همراه مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل روسای محترم ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی و رییس و اعضای شورای اسلامی بخش در روستای ترک محله…