حضور مسئولین شهرستان در روستای درزیکلای نوشیروانی


دکتر کریمی نماینده محترم مردم شریف بابل به همراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم شورای بخش مرکزی ، ریاست محترم راهداری بابل و ریاست محترم بنیاد مسکن در روستای درزیکلای نوشیروانی حضور پیدا کردند…