حضور مسئولین شهرستان در روستای نقارچی محله


دکتر کریمی نماینده محترم شهرستان بابل به همراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم شورای بخش مرکزی ، مهندس ابراهیمی رئیس اداره راهداری و هیئت همراه در روستای نقارچی محله جهت حل مشکلات روستا حضور پیدا کردند…