حضور معاون اجرایی رییس جمهور در بابل


در هفدهمین سفر استانی رئیس جمهور و در سفر به استان مازندران سید صولت مرتضوی معاون محترم اجرایی رئیس جمهور ضمن حضور در شورای اداری شهرستان بابل گفت:
◀️موضوع پسماند در استان های شمالی و انباشت گسترده زباله ها در مناطق بکر جنگلی مشکلاتی را به وجود آورده که رییس جمهور برای حل این مشکلات ردیف اعتباری در نظر گرفته است.
◀️ رییس جمهور در جلسه ای که با نمایندگان استان های شمالی و مازندران برگزار کرد دغدغه جدی خود را برای حل مشکل پسماند بیان نمود.
◀️ هدف گذاری دولت، رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور است که مقدمه آن ایجاد زیرساخت یک میلیون فرصت شغلی در سال می باشد .
◀️اگر امروز بی ثباتی در برخی از محصولات تولیدی برنج و مرکبات وجود دارد،به خاطر عدم ثبات اقتصادی می باشد.
◀️ بسیاری از کارخانجات نیمه فعال هستند که باید با گره گشایی در مشکلات آنها زمینه اشتغال و رونق تولید را فراهم کنیم.
◀️با توجه به شدت بحران پسماند بابل یک سفر اختصاصی برای حل این مشکل به بابل خواهم داشت .
◀️بهره برداری از ظرفیت مرغ لاین بابلکنار دغدغه جدی دولت است که وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه یک سفر اختصاصی به بابل خواهند داشت.