حضور یافتن بخشدار در مسابقات قهرمانی فوتسال نیروی زمینی سپاه کشور در قمی کلا
محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی به اتفاق صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل وفرمانده سپاه شهرستان ودیگر مسئولین در مسابقات قهرمانی فوتسال نیروی زمینی کشور که به مناسبت شهدای مدافع حرم استان مازندران در سالن ورزشی طلائیه روستای قمی کلا برگزار شد شرکت نمودند .