دیدار با تعدادی از والدین دانش آموزان مدرسه راهنمایی روستای هریکنده


حضور و دیدار تعدادی از والدین دانش آموزان مدرسه راهنمایی در روستای هریکنده باتفاق رییس شورا و دهیار با مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل درباره مشکلات آموزشی روستا