دیدار بخشدار مرکزی با جوانان نخبه کارآفرین…؛


بمناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس و برنامه دیدار با جوانان نخبه کارآفرینان جهت استفاده از فرصت و توسعه مجموعه که با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، فرمانده حوزه بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهرستان بابل و مدیر مجموعه توان قدرت مامطیر صورت گرفت.

شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰