دیدار بخشدار مرکزی و اعضای شورای بخش مرکزی با فرماندار ویژه بابل


دیدار بخشدار مرکزی به اتفاق رئیس و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی

با مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل .

? سیدرضا مقیمی درزی

سه شنبه : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰