دیدار منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر امیرکلا با بخشدار مرکزی


حضور منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر امیرکلا در بخشداری و دیدار با مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل