دیدار نوروزی اعضای شورای بخش مرکزی با بخشدار مرکزی


دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی بخش با مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ؛
در این دیدار ضمن اهتمام و جدیت در پیگیریها برای جذب اعتبارات ، دعوت از مسئولین استانی و شهرستانی بتناسب مشکلات بخش و استفاده از ظرفیت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.