دیدار نوروزی بخشدار و اعضای شورای بخش مرکزی با فرماندار بابل


دیدارنوروزی مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی
و اعضای محترم شورای بخش مرکزی

با مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰