روستای اسبوکلا


این روستا در دهستان اسبو بخش مرکزی شهرستان بابل قرارداد و بعنوان مرکز دهستان اسبو می باشد.

وجه تسميه روستا:

از قديم الايام به منطقه فعلي اسبوكلا «اسبا (محل پرورش اسب بود)» گفته مي شد كه به همين سبب «اسباكلا» نام گرفت كه بتدريج با گذشت زمان به اسبوكلا (نام فعلي) تغيير نام يافت.

بر اساس سرشماري سال ۱۳۹۰ داراي ۷۷۳ خانوار و ۲۶۱۹ نفر جمعيت بوده كه از اين تعداد ۱۳۳۰ نفر مرد و ۱۲۸۹ نفر زن مي باشند.

دارای شورای اسلامی پنج نفر می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۱ به شماره ۳۴/۳/۱/۴۲۰۲ تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

گردشگری روستا:

وجود آستانه مبارکه آقا چهار مزار و امامزاده قاسم (ع) است که قدمت چندین ساله دارد و مردم برای زیارت به این مکانهای مقدس سفر می نمایند.

 

آستان مبارک آقا چهار مزار - روستای اسبوکلا

 

 

 

نقشه روستای اسبوکلا