روستای حمزه کلا شش پل


این روستا در دهستان اسبو بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد.

وجه تسمیه روستا:

حمزه نام ارباب آن زمان و شش پل بخاطر داشتن شش عدد پل بود.

براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۳۶۴ خانوار و ۱۱۶۰ نفر جمعیت بوده که از این تعداد ۵۷۳ نفر مرد و ۵۸۷ نفر زن می باشند.

دارای شورای اسلامی سه نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱/۱۱/۸۲ به شماره ۳/۱/۵۳۵۰/س تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

آثار باستانی روستا:

وجود سقانفار است که قدمت چندین ساله دارد و ثبت میراث فرهنگی است.

روستای حمزه کلا شش پل