روستای رمنت


روستای رمنت:

این روستا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد.

وجه تسمیه روستا:

رمنت در لغت نامه دهخدا به گلزار معنا شده است که از رامنت به معنای محل آسایش بوده و از دوران قدیم افراد مهاجر برای آسایش و محل امن به آنجا کوچ می نمودند.

براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۵۸ خانوار و ۵۵۸ نفر جمعیت بوده که از این تعداد ۲۷۲ نفر مرد و ۲۸۶ نفر زن می باشند.

دارای شورای اسلامی پنج نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ به شماره ۳/۱/۵۳۵۰/ تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.

گردشگری روستا:

وجود دو تپه باستانی قدیمی است که زمانی تفریگاه پادشاهان و خان ها بوده است و  تکیه گاله سر است که از اماکن مذهبی و مقدس با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال می باشد.

دارای ۳۲۰ هکتار آببندان بنامهای:

۱-  اکبرشاه با وسعت ۱۵ هکتار                      ۲- ارزاچال با وسعت ۸۰ هکتار

۳- للار با وسعت ۱۰۰ هکتار                          ۴- تیر با وسعت ۱۲۰ هکتار هست .

که هیئت امنایی اداره می شود و علاوه بر آبیاری زمینهای کشاورزی به مساحت ۸۰۰ هکتار برای پرورش ماهی نیز بهره برداری می شود.

 

تپه باستانی روستای رمنت

تکیه روستای رمنت