روستای پایین گنج افروز میزبان دکتر نوبخت،معاون رئیس جمهور


درپی سفر جناب آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان مازندران روستای پایین گنج افروز میزبان معاون رئیس جمهور، دکتر کریمی و سردار سعادتی نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، حسین زادگان استاندارمحترم استان مازندران ، مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی جهت بازدید از پروژهای عمرانی نیمه کاره بوده که این بازدید موجب دستور اکید جناب آقای نوبخت به مدیرکل برنامه و بودجه استان جهت تخصیص اعتبار به پروژه های تعریض جاده اصلی و روشنایی معابر در محدوده روستای پایین گنج افروز گردید.