روستای چمازکلا


این روستا در دهستان فیضیه بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد.
وجه تسمیه روستا:
روستای چماز کلا بعلت پوشش گیاهی بنام سرخس که به زبان محلی چماز نام دارد و به این نام نامگذاری شد.
براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۲۷۷ خانوار و ۹۶۹ نفر جمعیت بوده که ۴۸۷ نفر مرد و ۴۸۲ نفر زن می باشند.
دارای شورای اسلامی سه نفره می باشد و همچنین دارای دهیاری است که در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۵ به شماره ۳/۱/۳۲۲۱۹/ س  تصویب شد و طرح هادی مصوب دارد.
گردشگری روستا:
وجود امام زاده عبداله که از نوادگان امام جعفر صادق(ع) می باشد و بیش از یکصدسال قدمت دارد و مورد توجه خاص اهالی روستا و روستاهای همجوار هست و آخر هفته زائران زیادی برای زیارت این مکان مقدس سفر می کنند.
دارای دو آببندان بنامهای ۱- تلی آببندان وسعت ۸ هکتار  ۲- فک آببندان وسعت ۴ هکتار می باشد که جهت تأمین آب کشاورزی کشارزان و پرورش ماهی بهره برداری می شود.

امام زاده عبداله که از نوادگان امام جعفر صادق(ع) - روستای چمازکلا

امامزاده عبداله که از نوادگان امام جعفر صادق (ع) که قدمت بیش از یکصد سال دارد مورد توجه خاص اهالی روستا و روستاهای همجوار بوده آخر هفته زائران زیادی برای زیارت این مکان مقدس می آیند .