سومین جلسه در خصوص بهره برداری از آب آببندان هفت گانه مرزون آباد


جلسه هماهنگی و همکاری دستگاههای مرتبط در خصوص بهره برداری از آببندان روستاهای هفتگانه مرزون آباد در ساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۹

با حضور باقر میرتبار درزی رییس امور آب بابل وبابلسر ، علیرضا نقوی رییس اداره شیلات ، خیراله جعفری معاون اداره حفاظت محیط زیست ، محمد هاشم حجتی کارشناس جهاد کشاورزی ، محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل ، مرضیه اشرف پور کارشناس بخشداری مرکزی بابل در دفتر کار بخشدار مرکزی برگزار گردید .

جلسه فوق که سومین جلسه در خصوص بهره برداری از آببندان هفت گانه مرزون آباد بود بخشدار مرکزی در ابتدا ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بررسی و راهکار در مورد چگونگی بهره برداری از آببندان مشترک هفت گانه روستاهای فوق پرداخته که در این جلسه مقرر گردید که هفت آببندان روستاهای مرزون آباد در اختیار اداره شیلات شهرستان قرار گیرد و از طریق کارشناسان امور آب ، بخشداری مرکزی ، محیط زیست و اداره شیلات بررسی وکارشناسی انجام پذیرد و سپس لایروبی گردیده و در فاصله حداقل یک سال پرورش ماهی درآن انجام پذیرد .