ششمین جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل؛


? ششمین جلسه شورای ترافیک شهرستان بابل

❇️ به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

ششمین جلسه شورای ترافیک این شهرستان در سال ۱۴۰۰

در فرمانداری بابل برگزار شد…

?️ پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰

? سید رضا مقیمی درزی

?️ مهدی بادی کناری