غبار روبی گلزار شهدای روستای میرودپشت


غبار روبی گلزار شهدای روستای میرودپشت با حضور مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل به همراه مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، آقای شیرچی رئیس محترم شورای بخش مرکزی ، فرمانده محترم سپاه بابل ، فرمانده محترم پایگاه بسیج حوزه بابل ، رئیس محترم بنیاد شهید شهرستان بابل ، اعضای شورای اسلامی ، دهیار ، امام جماعت و فرمانده پایگاه بسیج روستای میرودپشت برگزار شد.