مراسم تودیع و معارفه در بسیج سازندگی


تودیع و معارفه در بسیج سازندگی شهرستان بابل

این مراسم با حضور مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ،

مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ،

سرهنگ اقبال پور رئیس محترم بسیج سازندگی استان مازندران ،

سرهنگ رمضانی فرمانده محترم سپاه شهرستان بابل

انجام گرفت…

در این مراسم از زحمات سرهنگ تقی پور تقدیر بعمل آمد و
سیدعلی صفی نیا بعنوان مسئول بسیج سازندگی شهرستان بابل معرفی شد..

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰