مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در روستاهای بخش مرکزی (بخش اول)


مراسم عزاداری شب نهم محرم روستای قمیکلا
مراسم عزاداری شب نهم محرم
ایستگاه صلواتی روز تاسوعا مسجد جامع گله کلا
بالاکلهودشت
تاسوعای حسینی در روستای سیاهکلامحله شرقی