مراسم معرفی رییس هیات ورزشی بخش مرکزی بابل


با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم شورای ورزشی بخش ، رئیس محترم اداره ورزش و جوانان ، رئیس محترم شورای اسلامی بخش ، رئیس محترم انجمن هیات های ورزشی شهرستان ، عضو محترم شورای بخش و… ، آقای غلامرضا ملک زاده بعنوان رئیس هیات ورزشی بخش مرکزی معرفی و حکم خود را از بخشدار دریافت نمود.