مشارکت مسئولین شهرستان بابل در جشن نیکو کاری و عیدی برای همه


مشارکت مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در جشن نیکو کاری و عیدی برای همه

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۹۹