معارفه مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان بابل⚛معارفه مدیر جدید جهادکشاورزی بابل

☸با حضور ولی‌زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل
فلاح معاون توسعه منابع سازمان جهادکشاورزی مازندران
معاون برنامه ریزی فرمانداری،بخشداران و روسای ادارات صمت و دامپزشکی

از زحمات سید احمد طاهری در طول تصدی ۵ساله مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل تجلیل شد

ودکتر محسن علیگل‌زاده به‌عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابل معرفی شد…