ملاقات عمومی فرماندار ویژه شهرستان بابل با شهروندان


ملاقات عمومی فرماندار ویژه شهرستان بابل با شهروندان

دکتر قاسم عزیز زاده گرجی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

همچون سه شنبه های گذشته
به اتفاق معاونین محترم عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و همچنین بخشدار محترم مرکزی و روسای اداره بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی( رحمة الله علیه) این شهرستان
با مردم بابل دیدار کرد.
در این دیدار ضمن ارائه مشکلات از سوی مراجعه کنندگان دستورات لازم از سوی مراجع ذیربط صادر شد .

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱