ملاقات چهره به چهره بخشدار مرکزی با ارباب رجوع به اتفاق فرماندار و معاونین


در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی شهرستان بابل به اتفاق معاون محترم استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بابل و معاونین فرماندار دیدار چهره به چهره ای با ارباب رجوع برای حل  و فصل مشکلات برگزار نمودند .