نشست مشترک اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت با بخشداران شهرستان ها


? نشست مشترک اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت با بخشداران شهرستانها

وباحضوررؤسای هیات نظارت وبازرسی انتخابات ۱۴۰۰ در سراسر استان مازندران

این جلسه به ریاست
حسین زادگان استاندار مازندران
بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد…

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰